Regulamin PG APRS

Regulamin Polskiej Grupy APRS

 1. Określenie Polskiej Grupy APRS

  Polska Grupa APRS (w skrócie PG APRS, w formie anglojęzycznej APRS Polish Group) jest ogólnopolskim klubem Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK), zrzeszającym indywidualnych krótkofalowców oraz kluby krótkofalarskie zainteresowane pracą w systemie APRS, a także sympatyków tej działalności.

 2. Ogólnie o APRS

  APRS (Automatic Position Reporting System) jest krótkofalarskim systemem, którego autorem jest Bob Bruninga WB4APR. APRS pozwala na aktualne przekazywanie pozycji stacji ruchomych za pomocą krótkich raportów packetowych skierowanych do wszystkich pozostałych stacji. Charakterystycznym elementem systemu jest powiązanie stacji ruchomych z urządzeniami GPS zapewniającymi precyzję lokalizacji. W systemie APRS biorą udział również stacje stałe, które pośredniczą w przekazywaniu raportów, wysyłają własne namiary, a także wysyłają wiele innych informacji, jak dane pogodowe, czy dane telemetryczne. Stacje APRS mają na własnych monitorach pogląd na bieżący rozwój wydarzeń. Wzajemne skomunikowanie stacji APRS może odbywać się za pomocą krótkich wiadomości tekstowych. Komunikacja APRS odbywa się przede wszystkim w ruchu lokalnym na falach ultrakrótkich, ale również ma miejsce komunikacja na falach krótkich oraz drogą satelitarną.

 3. Cel istnienia PG APRS

  PG APRS propaguje zasady pracy w systemie zgodne z „Ham Spirit” i dba o rozwój techniczny, oraz koordynuje pracę sieci APRS na terenie SP.
  Zgodnie z dokumentem: C5 Committee Report IARU Region I Conference - San Marino 2002, częstotliwość radiowa 144.800 MHz jest przeznaczona dla pracy APRS w paśmie dwumetrowym. PG APRS roztacza szczególną troskę nad aktywnością na tej częstotliwości radiowej i innych częstotliwościach właściwych dla APRS.
  APRS nawiązuje do chlubnych tradycji zaangażowania krótkofalowców na rzecz dobra społecznego ze względu na swoją użyteczność podczas akcji ratunkowych, czy akcji o charakterze publicznym, jak zloty, maratony, biegi uliczne itp. PG APRS troszczy się o koordynację pracy stacji APRS zaangażowanych w tego rodzaju akcje.

 4. Zasady przynależności do PG APRS

  Członkiem indywidualnym PG APRS mogą zostać licencjonowani krótkofalowcy (nadawcy oraz nasłuchowcy).
  Członkiem zbiorowym PG APRS mogą zostać kluby krótkofalarskie posiadające amatorską licencję nadawczą. Kluby przystępujące do PG APRS powinny wyznaczyć jednego ze swoich członków jako łącznika z PG APRS.
  Członkiem sympatyzującym mogą być osoby i grupy dla wyrażenia swojego poparcia dla działalności PG APRS.

  Akces

  Przystąpienie do PG APRS odbywa się drogą elektroniczną według ustalonego formularza na stroniewww.pg.aprs.pl/form.htm i zostaje potwierdzone drogą e-mailową i wydaniem specjalnego dyplomu.

  Wygaśnięcie

  Członkostwo w PG APRS ustaje poprzez zgłoszenie rezygnacji na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub w wyniku uchwały PG APRS.

 5. Uprawnienia członków

  Członkowie indywidualni i zbiorowi (kluby) należący do PG APRS mogą brać czynny udział w akcjach, spotkaniach i dyskusjach organizowanych przez PG APRS oraz posługiwać się logo PG APRS.

 6. Zobowiązania członków

  • Członkowie PG APRS zobowiązani są do przestrzegania i propagowania zasad dobrej pracy w systemie APRS.
  • Członkostwo w PG APRS nie wiąże się ze składkami z racji przynależności do klubu. Przystępujący do klubu pokrywa jedynie (jednorazowo) koszt druku dyplomu i opłatę pocztową za jego przesyłkę (10 zł).

 7. Przewodnictwo

  Prezes Polskiej Grupy APRS wraz z Zarządem reprezentuje PG APRS i kieruje jej pracami.

 8. Zarząd – założyciele klubu Polska Grupa APRS:

  • Prezes – Andrzej Bartosz, SP3LYR
  • Vice prezes – Zbigniew Sobański, SP3BTT
  • Vice prezes – Robert Pol, SP6VWX
  • Sekretarz – Czesław Hajduk, SP3EOL
  • Koordynator ds. digi APRS – Dariusz Stefan, SP2BZW

 9. Powstanie PG APRS

  Klub PG APRS założony został 1 stycznia 2004 roku.

 10. Adres korespondencyjny

  Polska Grupa APRS
  ul. Promienista 42
  60-276 Poznań

  APRS Polish Group
  ul. Promienista 42
  60-276 Poznań
  Poland

   

Free Web Hosting