Wybory Zarządu Klubu - ogłoszenie

Wybory Zarządu Klubu

Podczas spotkania Zarządu Polskiej Grupy APRS w dniu 11 marca 2013 w Warszawie, na którym byli obecni Andrzej Bartosz SP3LYR, Robert Pol SP6VWX, Czesław Hajduk SP3EOL, oraz wirtualnie Zbigniew Sobański SP3BTT, zostały omówione sprawy dotyczące przeprowadzenia wyborów do Zarządu Klubu.
W dniu 22 czerwca 2013 roku podczas spotkania TAMA 2013, w okolicach Bornego Sulinowa, zostaną przeprowadzone wybory Zarządu Polskiej Grupy APRS.

 1. Propozycje kandydatów, którzy znajdą się na liście głosowania przyjmowane są na adres e-mailowyThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  w terminie do 31 maja 2013. Kandydatów mogą zgłaszać członkowie PG APRS. Otrzymanie propozycji będzie potwierdzane.
 2. Po tym dniu zostanie ogłoszona lista zgłoszonych kandydatów do Zarządu PG APRS PZK. Lista może obejmować nie więcej niż 10 kandydatów. W przypadku większej liczby zgłoszonych kandydatów decyduje krotność zgłoszeń danej osoby.
 3. Kandydaci zgłaszani do Zarządu muszą być: 
  a) Aktualnymi członkami Polskiego Związku Krótkofalowców.
  b) Zdeklarowanymi członkami Polskiej Grupy APRS przed końcem grudnia 2012.
  c) Oraz muszą potwierdzić chęć kandydowania.
 4. Dopuszczalne jest głosowanie listowne przez osoby, które nie mogą wziąć udziału w Tamie 2013. Głosy oddawane w ten sposób należy przesłać pocztą na adres: Roman Zygmanowski, 60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 195a/1 (kol. Roman SP3UCM), w terminie do 14 czerwca 2013.
 5. Wybory Zarządu PG APRS PZK odbędą się w dniu 22 czerwca 2013 podczas spotkania TAMA 2013. Głosy mogą oddawać uczestniczący w spotkaniu członkowie Polskiej Grupy APRS, do których zostaną doliczone głosy przesłane listownie.
 6. Karty do głosowania będą wydawane członkom PG APRS PZK w recepcji spotkania na Tamie.
 7. Głosujemy na Zarząd, bez podziału na funkcje. Funkcje wybrani członkowie Zarządu ustalą między sobą.
 8. Zarząd będzie obejmował następujące funkcje: prezes, dwóch vice prezesów i sekretarz.
 9. Prawidłowość wyborów i ich zgodność ze Statutem PZK będzie nadzorowana przez Męża Zaufania z ramienia ZG PZK.
Free Web Hosting